تاریخچه شکل گیری

شورای هماهنگی همایش‌های سازمان‌های غیردولتی ایران

در راستای توانمندسازی سازمان‌های غیردولتی ایران پس از چهار همایش به ترتیب در شهرهای بوشهر، مشهد کرمان و یزد و بر اساس ارزیابی کمی و کیفی همایش‌های مذکور از یک سو و خواست سازمان‌های غیردولتی از سوی دیگر، در یک رویکرد جدید، برگزاری چنین همایش‌های به شکل مشارکتی توسط سازمان‌های غیردولتی توصیه شد.
نقطه عطف این رویکرد برگزاری پنجمین همایش در همدان با همکاری و مشارکت تعداد زیادی از سازمان‌های غیردولتی ایران بود و در این همایش به ضرورت تشکیل شورایی مرکب از سازمان‌های غیردولتی از سراسر کشور برای برعهده گرفتن امر برگزاری همایش‌ها تاکید شد.
در نهایت در جلسه‌ای که در تاریخ ۸۴/۰۶/۱۰ با حضور تعدادی از سازمان‌های غیردولتی از استان‌های مختلف برگزار شد، با تشکیل این شورا به منظور جلب مشارکت سازمان‌های غیردولتی ایران و هماهنگ نمودن آن‌ها برای برگزاری هدفمند همایش‌های سازمان‌های غیردولتی موافقت شد.
این شرکت کنندگان نام "شورای هماهنگی همایش‌های سازمان‌های غیردولتی ایران" را برای خود تعیین نمودند.

شورای هماهنگی برگزاری همایش‌های سازمان های غیردولتی ایران، ساختاری داوطلب و غیردولتی و مرکگب از نمایندگان سازمان‌های غیردولتی ایران است که تعهد و باور بر اصول مشارکتی و شفافیت و پاسخگویی و ظیفه دارد که با تشکیل دبیرخانه شورا و طراحی ساختاری مناسب از طریق جمع‌آوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی جامع به منظور پرداختن به چالش‌های فراروی سازمان‌های غیردولتی ایران، نسبت به برنامه‌ریزی و برگزاری همایش‌های سازمان‌های غیردولتی و پیگیری نتایج این همایش‌ها بپردازد.

برنامه‌های اجرا شده

0
+
همایش برگزار شده
0
سال سابقه ی فعالیت
0
+
نشست و سمینار برگزار شده
0
طرح در حال برنامه ریزی

اخبار

نامه دبیر شورای هماهنگی به اعضا در مورد شبکه “کمک”

اعضای محترم شورای هماهنگی همایشهای سازمانهای غیردولتی ایران با اهداء سلام احتراما ضمن تبریک سال جدید به اطلاع می رساند این شورا جز اولین گروههایی بوده است که شبکه کشوری کمک برای مهار کرونا را تشکیل داده اند. به پیوست فایل معرفی این شبکه ارسال می گردد. در این راستا پیرو مصوبات هیات اجرایی و […]

فراخوان عضویت داوطلبان جوان

ولادت حضرت علی اکبر(علیه السلام) و روز جوان مبارک‌باد فراخوان دعوت به همکاری داوطلبان جوان در جهت پیشگیری، ‌کنترل و ‌مهار ویروس کرونا در شورای هماهنگی خدمات داوطلبانه استان قم ورود به صفحه عضویت با توجه به تشکیل کمیته خدمات داوطلبانه در ذیل ستاد ملی پیشگیری و مقابله با کرونا، با مشارکت شبکه‌های مختلف سازمان‌های […]

آغاز فعالیت رسمی شورای هماهنگی خدمات داوطلبانه در استان قم

با هدف افزایش شناخت سازمان‌های غیردولتی، عمومی و داوطلبانه که توسط مردم ایجاد شده‌اند از جایگاه خود و کارکرد اجتماعی‌شان با توجه به شیوع "ویروس منحوس کرونا" و احتمال ورود بحران فاز مطالعاتی تشکیل شورای هماهنگی خدمات داوطلبانه در جهت پیشگیری و مقابله با کرونا انجام شد و پس بررسی نتایج حاصل از مطالعات ذکر [...]

مشارکت کنندگان در برگزاری همایش‌ها